Výpočet BMI

kg
cm

Výsledky BMI

  • Pod 18,5 Těžká podvýživa
  • Od 16,5 do 18,5 Podváha
  • Od 18,5 do 25 Ideální (zdravá) váha
  • Od 25 do 30 Lehká nadváha
  • Od 30 do 35 Střední nadváha (Obezita 1. stupně)
  • Od 35 do 40 Vyšší nadváha (Obezita 2. stupně)
  • Nad 40 Velmi vysoká nadváha (Obezita 3. stupně)

Různých kalkulaček najdete na internetu celou řadu. Obvykle se mohou týkat peněz, ale jsou i takové, které se mohou týkat i vašeho zdraví. Do této kategorie se řadí poměrně známá a také poměrně populární BMI kalkulačka. Ta sice nedokáže přesně říci, jaký máte zdravotní stav, ale řekne vám, jak jste na tom s vaší vahou. A pokud nejste v optimální kategorii, značí to, že trpíte podváhou, nadváhou, nebo obezitou. A zde vám každý lékař potvrdí, že už své zdraví ohrožujete. Proto vám tento nástroj nabídne pohled jak na vaši postavu, tak i na vaše zdraví.

BMI kalkulačka vám ukáže číslo. A to je třeba použít

Jedná se o kalkulačku a tak se dá očekávat, že výsledkem bude konkrétní číslo. To vám samo osobě asi moc neřekne, pokud jste si před tím nenastudovali a nepamatujete si tabulku, která vám pomůže určit, jak na tom jste. Právě hodnota, kterou vám BMI kalkulačka vypočítá, se poté porovná s tabulkou a vy přesně zjistíte, do jaké konkrétní kategorie spadáte. Jednodušší už to být nemůže. A pokud vám vyšla hodnota, která je zhruba ve středu rozmezí pro optimální váhu, tak to ani nemůže být optimálnější. Realita je však taková, že taková čísla vyjdou jenom málokomu.

Index BMI Prime

Poměr vlastního indexu k indexu optimální váhy

  • Pod 0,74 Podvýživa
  • Od 0,74 do 1,00 Ideální váha
  • Nad 1,00 Nadváha, obezita

Pro výpočet BMI budete potřebovat jenom dva údaje

Aby mohl být vůbec samotný výpočet BMI proveden, je třeba zadat do kalkulačky potřebná vstupní data. Bez nich BMI neboli Body Mass Index prostě nemáte šanci zjistit. Daná dvě data, tedy dvě hodnoty zjistíte poměrně snadno. Jelikož je index tělesné hmotnosti poměrem vaší váhy k vaší výšce, je už jasné, co přesně budete potřebovat. Prvním číslem je vaše výška, kterou udejte v centimetrech. Druhá hodnota, bez které se neobejdete, je vaše váha. Tu zadejte v kilogramech. A potom už počkejte na to, jakou máte postavu. Pokud ideální, tedy pokud máte optimální váhu, tak si můžete skutečně gratulovat.